Loading...
CONGRES EN OPLEIDING 2018-06-07T00:12:14+00:00
2020-06-12T13:12:32+00:00

Basiscursus : Slim beleggen voor vrije beroepen.

Met een spaarrente van 0% is iedereen het erover eens dat het simpelweg op de bank zetten van uw spaargeld niet de manier is om uw geld efficiënt te beheren. Maar hoe doet u dat dan wel ? Als u zelf geen financiële achtergrond hebt, wendt u zich al gauw tot een financieel adviseur. Maar ook dan is het zeer de moeite waard om enige noties en basiskennis te hebben van producenten en markten. Zodat u gerichte vragen kunt stellen en snel tot een financieel beheer kunt komen dat bij uw situatie past. In één ochtend wordt u wegwijs gemaakt in de wereld van beleggen.

2020-08-31T21:03:15+00:00

Toezicht en controle bij de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken

Het correct laten verlopen van een opdracht voor werken tijdens de uitvoeringsfase vraagt specifieke kennis en ervaring van alle partijen. Bij het uitvoeringstraject is groot aantal spelers betrokken en vrijwel altijd krijgt men te maken met onverwachte omstandigheden waar ter plekke correct op gereageerd dient te worden. De gevolgen van het doen of juist nalaten van een iets, kunnen een grote impact hebben op het verdere verloop van de opdracht of voor het budget. Het is aan de publieke opdrachtgever om het proces goed op te volgen, om toezicht te houden en om het werk te controleren. Hoe richt u dit proces in ? Wie is verantwoordelijk ? Wanneer en hoe lang? Hoe wordt gecontroleerd en wat wordt gecontroleerd ? Over welke instrumenten beschikken de diverse partijen om in te grijpen in het bouwproces? Tijdens deze studiedag nemen we u stap voor stap mee in het uitvoeringsproces. Van opstart tot oplevering. En daarna. U leert welke taken en verantwoordelijkheden rusten bij de diverse partijen, welke regelgeving wanneer van toepassing is, welke momenten in de uitvoering om extra toezicht vragen en natuurlijk hoe u valkuilen vermijdt.

2020-07-20T14:35:11+00:00

De publieke sector en zijn verzekeringen

De publieke sector laat financiële voordelen liggen in haar verzekeringsportefeuille ! Of u nu werkzaam bent in een lokale overheid, OCMW, provincie, politiezone, intercommunale, …. Voor de vernieuwing van de verzekeringscontracten maken lokale overheden nog te weinig gebruik van de open offerteaanvraag. De publieke sector mist dus mogelijkheden om de kwaliteit te verhogen en de kosten van de verzekeringen te verlagen. Administraties die regelmatig de markt opzoeken om te onderhandelen over de verzekeringsportefeuille, kunnen wel 40 tot 60 % op de kosten besparen.

2020-07-28T23:43:08+00:00

Bouwfouten en aansprakelijkheid

Het gebeurt zeer regelmatig dat als gevolg van bouwfouten schade optreedt. Zowel tijdens de bouw als na de oplevering. En wat zijn dan de gevolgen? Voor aannemer, onderaannemer, (publieke) bouwheer en andere betrokkenen? Tijdens deze studiedag hoort u wie, wanneer verantwoordelijk is voor de schade, hoe de aansprakelijkheid beperkt of verruimd kan worden en wat de aandachtspunten zijn bij een overheidsopdracht voor werken ten aanzien van bouwfouten, schade en aansprakelijkheid.

2020-07-20T14:36:05+00:00

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Het is zover : Het programma voor de studiedag Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen, editie 2020 staat online ! Ook dit jaar weer een vol en interessant programma voor iedereen die op de hoogte moet zijn van de juridische aspecten van het stedenbouwkundig beleid en regelgeving. Peter Cabus zal de dag openen met de laatste updates rond beleid, heet van de naald 🙂 en natuurlijk eindigt de dag met een wervelend overzicht van belangrijke rechtspraak. De 'complexe projecten' zijn in een nieuwe fase beland en daar hoort u natuurlijk ook alles over, en er is meer .... klik door naar het programma en schrijf u in! Dit jaar moeten we een maximum stellen aan het aantal deelnemers vanwege de maatregelen rond het voorkomen van de verspreiding van het corona-virus.