Loading...
CONGRES EN OPLEIDING 2018-06-07T00:12:14+00:00
2019-05-06T11:45:46+00:00

De publieke sector en haar verzekeringen

De publieke sector laat financiële voordelen liggen in haar verzekeringsportefeuille ! Of u nu werkzaam bent in een lokale overheid, OCMW, provincie, politiezone, intercommunale, …. Voor de vernieuwing van de verzekeringscontracten maken lokale overheden nog te weinig gebruik van de open offerteaanvraag. De publieke sector mist dus mogelijkheden om de kwaliteit te verhogen en de kosten van de verzekeringen te verlagen. Administraties die regelmatig de markt opzoeken om te onderhandelen over de verzekeringsportefeuille, kunnen wel 40 tot 60 % op de kosten besparen.

2019-10-01T09:22:56+00:00

Bouwfouten en aansprakelijkheid

Het gebeurt zeer regelmatig dat als gevolg van bouwfouten schade optreedt. Zowel tijdens de bouw als na de oplevering. En wat zijn dan de gevolgen? Voor aannemer, onderaannemer, (publieke) bouwheer en andere betrokkenen? Tijdens deze studiedag hoort u wie, wanneer verantwoordelijk is voor de schade, hoe de aansprakelijkheid beperkt of verruimd kan worden en wat de aandachtspunten zijn bij een overheidsopdracht voor werken ten aanzien van bouwfouten, schade en aansprakelijkheid.

2019-09-05T09:51:49+00:00

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar op gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Het instrumentendecreet, de bescherming van de topbossen, bestemmingsneutraliteit en woonreservegebieden zijn ‘in de koelkast’ gezet. De verkiezingen staan voor de deur. Het is natuurlijk even afwachten welke partijen de nieuwe Vlaamse regering gaan vormen en wat dit gaat betekenen voor het ruimtelijk beleid. Tijdens de studiedag Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen hoort u de nieuwe ontwikkelingen direct. Vooraanstaande sprekers zullen u op de hoogte stellen van al het nieuwe en anderen zijn erbij om dit alles te duiden. Kortom editie 2019 belooft een brandend actuele inhoud te hebben die u niet mag missen.