Loading...
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 2021-09-07T14:21:24+00:00

Project Description

Na deze dag bent u weer volledig op de hoogte van alle recente ontwikkelingen! 

Inschrijven

Vanaf september hopen we weer ‘live’ studiedagen te organiseren. Uiteraard met inachtneming van de regels die uw én onze veiligheid waarborgen. 
Opleidingen in grote ruimtes met voldoende afstand tussen de deelnemersaangepaste lunchfaciliteiten en geld terug als de opleiding
toch niet door kan gaan vanwege de corona-maatregelen.

PROGRAMMA

09:00-10:00
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen :  update beleid en regelgeving.
Peter Cabus, secretaris-generaal, Departement Omgeving
Traditiegetrouw wordt de dag geopend door Peter Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving. In zijn bijdrage  geeft hij een uitgebreid overzicht van de laatste stand van zaken in de diverse lopende dossiers. Het is altijd even afwachten wat de actualiteit is in september maar u mag rekenen op zeer actuele informatie ‘vers van de pers’.

10:00- 11: 00
Twee prikkelende juridische onderwerpen die nauw aansluiten bij uw dagelijkse praktijk.
Yves Loix, advocaat, GSJ
Een mysterieuze titel die de lading wel degelijk dekt. Yves Loix zal dit jaar twee zeer actuele onderwerpen bespreken.
In het eerste deel van zijn bijdrage gaat hij in op de ‘verweving van functies’. In bestemmingsplannen worden vaak ‘woongebieden’,  ‘winkelbestemmingen’ of andere bestemmingen aangeduid. In de praktijk zijn functies vaak met elkaar verweven zonder dat daar toereikende regelgeving voor bestaat. Deze situatie brengt de nodige  juridische uitdagingen met zich mee. Welke dit zijn en hoe hiermee om te gaan, hoort u tijdens dit uur.

Het andere ‘hot topic’ dat behandeld wordt  is: ‘Het maken van afspraken met de overheid’. Hoe ver kunt u hierin gaan?  Is er een probleem als een ontwikkelaar spreekt met schepenen? Waar loopt de dunne lijn tussen hetgeen dat is toegestaan en hetgeen dan niet mag?
Kortom,  actuele onderwerpen waar velen van u in de praktijk mee te maken hebben.

11:00 – 11:30
Koffiepauze


11:30 -12:30

Decreet Complexe Projecten: tijd voor een evaluatie?
Isabelle Larmuseau, advocaat, LDR
Sinds de inwerkingtreding van het decreet complexe projecten van 25 april 2014 is het aantal complexeprojectenprocedures nog steeds op twee handen te tellen; het aantal voorkeursbesluiten zelfs op één hand. De reeds genomen voorkeursbesluiten worden bovendien aangevochten voor de Raad van State. Geen enkele complexeprojectenprocedure bereikte reeds het stadium van het projectbesluit. Toch bleek op de Vlaams-Nederlandse Top van 4 november 2020, op basis van de Nederlands-Vlaamse studie ‘Grensoverschrijdende samenwerking bij infrastructurele projecten 2.0’, dat de Vlaamse complexeprojectenprocedure en de Nederlandse projectbesluitprocedure de allergrootste potentie hebben voor het succesvol realiseren van grootschalige projecten. Tijd voor een evaluatie?

Isabelle Larmuseau was betrokken bij de redactie van de regelgeving en bij de uitvoering van de Nederlands-Vlaamse studie; zij is bevoorrechte getuige van en believer in complexeprojectenprocedures. Weet zij ook u te overtuigen?

12:30 – 13:45
Lunch

13:45 – 14:45
Het Omgevingsvergunningsdecreet en de gevolgen voor het college van burgemeester en schepenen.
Jens Hoofd, referendaris, Raad voor Vergunningsbetwistingen
Zoals eerdere jaren zal Jens Hoofd de deelnemers in de ban houden met een actueel thema in de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb). Dit jaar focust hij op het Omgevingsvergunningsdecreet en de gevolgen daarvan voor het college van burgemeester en schepenen. Zo verdween de mogelijkheid om als vergunningverlenend bestuur beroep in te stellen bij de RvVb en ontstond de nieuwe hoedanigheid van adviserende instantie. Daarnaast bestaat er ook de verplichting voor iemand die een bestuurlijk beroep instelt om het college van burgemeester en schepenen daarover gelijktijdig te informeren. Aan de hand van een uitgebreid rechtspraakoverzicht analyseert Hoofd of alles wel zo eenvoudig is als het op het eerste gezicht lijkt.  Zo geeft de recente rechtspraak van de RvVb alvast aan dat het college van burgemeester en schepenen toch best zorgvuldig omspringt met zijn adviserende taak wil het nog een ontvankelijk beroep kunnen instellen bij de RvVb. Ook over de gelijktijdige verzending van het afschrift van het beroepschrift is in de rechtspraak nog lang niet het laatste gezegd.

14:45 – 15:45
Kers op de taart : Overzicht jurisprudentie september 2020 – september 2021
Tom De Waele, Eerste Auditeur, Raad van State
Ook dit jaar trekt Tom De Waele weer alles uit de kast om een compleet beeld voor u schetsen van de uitspraken door de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met veel zorg selecteerde hij de belangrijkste uitspraken, wijst hij u op de opmerkelijke zaken, onderstreept hij het belang van onderdelen op heersende praktijk en uiteraard zal hij hierbij nooit aarzelen het geheel te completeren met enkele bijzondere of sappige arresten met bovengemiddeld amusementsgehalte.

Praktisch

DATUM

30 september 2021

TIJD

09h00 – 15h45

LOCATIE

Brussel

OPLEIDINGSPUNTEN

5 opleidingspunten advocaten
2,5 opleidingsuren Landmeter-experten

PRIJS

Privé :  645 EUR
Administratie : 495 EUR

Inschrijven met 2 personen:
Privé :  595 EUR
Administratie : 445 EUR

Prijzen p.p. en excl. BTW

INSCHRIJVEN

SPREKERS

Peter Cabus is secretaris-generaal bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Daarnaast doceert hij de cursus Ruimte, Samenleving en Beleid voor de masterstudenten in de geografie van de K.U.Leuven, de VUB en Erasmus. Tijdens zijn lezing zal hij uitgebreid stilstaan bij de toekomstige ontwikkelingen in het Vlaamse Ruimtelijk Beleid.

Yves Loix is advocaat en heeft zich in de loop der jaren verregaand gespecialiseerd in de begeleiding van zowel private als publieke actoren bij de realisatie en exploitatie van vastgoedprojecten. Als specialist in zijn materie werd hij door de Vlaamse overheid aangesteld als deskundige ruimtelijke ordening binnen de SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening) en VHRM (Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu). Lokaal zet hij zich binnen zijn gemeente in als voorzitter van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening).

Isabelle Larmuseau, advocaat bij LDR, was betrokken bij de redactie van de regelgeving en bij de uitvoering van de Nederlands-Vlaamse studie studie ‘Grensoverschrijdende samenwerking bij infrastructurele projecten 2.0’. Zij is bevoorrechte getuige van en believer in complexeprojectenprocedures. Weet zij ook u te overtuigen?

.

 

Jens Hoofd is referendaris bij de Dienst van Bestuursrechtscolleges, waaronder  ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In zijn uiteenzetting zal hij de substitutiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen uitgebreid toelichten.

Tom De Waele is eerste auditeur bij de Raad van State. Hij publiceert hij in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid en in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en doceert ruimtelijke ordenings- en omgevingsrecht aan de UGent en de VUB.